Agile blogs

Wat is Agile betekenis

Wat is agile

Het woord agile komt niet voor in de Dikke van Dale. Toch kun je je kont niet keren binnen de gemiddelde corporate organisatie zonder te struikelen over de term. Omdat het te pas en te onpas gebruikt en vooral ook misbruikt wordt, deel ik graag wat agile nu is en wat vooral ook niet.

 

 

Betekenis van Agile

In een Nederlands woordenboek komt de term agile dus niet voor. Maar in het Engelse woordenboek kun je de betekenis van agile wel vinden. Termen die daar terug komen zijn onder meer lenig, beweeglijk en soepel.

Maar wanneer binnen een organisatie gesproken wordt over agile werken dan is dat meestal niet waar aan gerefereerd wordt. Wat betekent agile dan wel?

 

 

Agile Manifesto

Agile is populair geworden nadat in 2001 het Agile Manifesto is bedacht. Het manifest beschrijft geen process, framework of rollen zoals die van de Scrum Master of Product Owner. Het beschrijft wel een set van 4 waardes (values) en 12 principes (principles) als alternatief voor bestaande ingewikkelde software ontwikkel processen.

Het doel van het manifest is om als organisatie:

 • flexibeler te zijn
 • dingen makkelijker aan te kunnen passen
 • meer inspelen op behoefte van de klant

 

 

De 4 waardes uit het Agile Manifesto

 • Individuals and interactions over processes and tools
 • Working software over cmprehensive documentation
 • Customer collaboration over contract negitiation
 • Responding to change over following a plan

of in het Nederlands:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

 

Processes and tools zijn daarmee niet onbelangrijk. Elememten die rechts genoemd worden genieten waardering, maar er wordt méér waarde gehecht aan het linker rijtje. Alleen al met deze 4 waardes kun je tijdens je dagelijkse werk prima valideren in welke mate deze waardes worden nageleefd:

 

Een voorbeeld

Je hebt een setje pennen nodig op je werk. Bij organisatie A heb je daar goedkeuringWerk je in een organisatie waar je zonder goedkeuring of met mondelinge goedkeuring iets voor elkaar krijgt, dan sluit dat al beter aan op "Individuals and interactions" dan wanneer je in een ingewikkeld systeem een hele rits vinkjes van meerdere personen nodig hebt om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Kortom: je hebt geen productvisie, product backlog of een daily standup nodig om vanuit deze 4 agile values te kunnen handelen en/of dingen beter te maken binnen een organisatie.

WIl je meer weten over de 12 principles, deze staan vermeld op de officiële website van het Agile Manifesto die sinds de oprichting in 1996 volgens mij ook al niet meer bijgewerkt is. 

 

Betekent Agile hetzelfde als Scrum

Nee, Agile en Scrum zijn twee verschillende dingen.

Agile is een manifest, een handvest een gedachtegoed. Zie het als uitgangspunten die je kunt toepassen wanneer je flexibeler wilt zijn, makkelijker dingen wilt kunnen aanpassen en de klant echt centraal wilt stellen. 

Scrum is een framework, een proces op hoofdlijnen. Het is gedetailleerder en concreter en daarmee tastbaarder voor veel mensen. 

Scrum is niet voortgekomen uit Agile. Scrum werd al in 1993 geïntroduceerd. Het Manifesto bestaat pas sinds 2001. Beiden hebben wel onder meer Jeff Sutherland als co-founder. Tevens de oprichter van Scrum.org

In mijn optiek kun je Scrum zien als een praktische werkvorm om het manifesto toe te passen. Daarin zou je het manifest een "wat" kunnen beschouwen, Scrum meer als een "hoe", hoe ga je dat dan concreet doen. Het manifest is gericht op flexibeler zijn en makkelijker  dingen aan kunnen passen, Scrum beschrijft dat een sprint maximaal 1 maand duurt, wat een concrete invulling is van het doel achter agile.

Nog een verschil met betrekking tot de concrete invulling zijn rollen. Scrum beschrijft de rollen Scrum Master, PO en developer. Het manifest doet dat niet. Praktisch gezien zou je niet over Agile teams maar over Scrum Teams of Kanban Teams kunnen praten.

Naast Scrum bestaan er nog meer praktische werkvormen of frameworks zoals Kanban, SAFe, LESS en Nexus. Allemaal hebben ze hun unieke interpretatie en doorvertaling van de 4 waardes uit het manifesto. Een Agile Coach heeft meestal kennis van verschillende frameworks. 

 

 

Kun je Agile werken

Dat vind ik een interessante vraag. Zolang het manifest wordt beschouwd als een uitgangspunten om flexibeler te kunnen zijn, makkelijker dingen aan kunt passen en de klant echt centraal te stellen dan kun je Agile werken.

In de praktijk zie ik de term anders benut worden. Een backlog maken in Jira en hoeft niets met Agile te maken te hebben. Je kunt in theorie ook je boodschappenlijst voor het weekend in Jira zetten. Het gaat om de gedachte erachter en of je die werk items om kunt zetten in concrete klantwaarde. 

 

 

Wat is Agile niet

Iedere dag 15 minuten in een kringetje staan maakt je als team nog niet Agile. Je to do list in Jira of Azure DevOps zetten evenmin. Er is geen vaste omschrijving hoe je Agile moet of kunt werken. Er zijn wel praktische werkvormen of frameworks die uitstekend aansluiten op het Manifesto.

Meer over agile

Valkenboskade 672
2563 JR Den Haag

Ik help organisaties met het opzetten van chatbots, artificial intelligence, digitale service en sales concepten. Daarnaast deel ik mijn expertise ook om bestaande websites, webshops, self-service functionaliteit en mobiele apps te optimaliseren.

 

© Copyright 2010-2024 Louis Jansen Digital Consultancy. All Rights Reserved