Agile blogs

Wat is een product owner

Wat doet een Product Owner

De product owner rol komt voort uit het Scrum framework. Dit framework ondersteunt een specifieke manier van werken die veel wordt toegepast bij het ontwikkelen van software maar ook goed toepasbaar is voor ander soort werk zoals marketing activiteiten in een ecommerce team.

De Product Owner is verantwoordelijk voor het product dat ontwikkeld wordt door het scrum team. Hij of zij vertegenwoordigt het product, dient ervoor te zorgen dat het product waarde toevoegt voor de gebruikers en dat het product een bijdrage levert aan het behalen van vooraf helder geformuleerde doelen.

Om dit te realiseren is het de taak van de Product Owner om het scrum team aan de meest waardevolle items op de product backlog te laten werken. De Product Owner wordt daarom ook wel value maximizer genoemd.

 

Productvisie

Een goede product owner kan niet zonder productvisie. De productvisie beschrijft de ambitie of droom die je met het product of de service wilt behalen. Mogelijk bereik je die droom nooit. Maar wanneer je de droom continu voor ogen houdt kun je wel heel eenvoudig per backlog item valideren of het desbetreffende item wel of niet bijdraagt aan de droom. Zo niet, dan is het misschien beter om het item te verwijderen van je product backlog.  

Een productvisie helpt dus bij het bepalen of iets waardevol is of niet, ten opzichte van de gestelde en met stakeholders afgestemde product goal. Waarbij de product goal een link moet hebben met een bedrijfsdoel. Een eerste versie van een productvisie zou je als Product Owner in minder dan een half uur moeten kunnen formuleren. Om meer draagvlak te creëren is een co-creatie sessie met belangrjike stakeholders ook aan te raden.

De Productvisie heeft mij vaker dan eens geholpen bij het onderbouwen waarom bepaalde epics of features wel of niet op mijn product backlog staan en waarom de volgorde van de backlog is zoals ie is.

Ik maak graag gebruik van het Product Vision Board van Roman Pichler, maar er zijn tal van andere manieren om een productvisie te beschrijven.

 

Product backlog

De Product Owner is eindverantwoordelijk voor de backlog en voor de prioriteit van alle backlog items zoals epics, features en user stories. Andere mensen mogen in principe ook items op de backlog aanmaken, maar de Product Owner blijft altijd eindverantwoordelijk. 

De backlog is eigenlijk gewoon een to-do lijst. De Product Owner ordent de lijst. Meestal op basis van een combinatie van factoren zoals waarde, effort, complexiteit en onder andere risico. Een veelgebruikte methode om de volgorde van items te bepalen is de WSJF-methode bekend uit SAFe, het Scaled Agile Framework.

 

Backlog refinement

Het Scrum Team is verantwoordelijk voor het refinen van de backlog. Dat kan echt vanalles betekenen maar meestal wordt hiermee het toevoegen van details bedoeld. Ook stakeholder zijn welkom bij refinement sessies. Hoe hoger een item op de backlog staat, des te meer detail je toevoegt. Maar een user story hoeft niet per se volledig uitgekauwd te zijn voordat deze tijdens een sprint planning opgenomen kan worden in de sprint backlog voor de aankomende sprint.

Backlog items wil je voorzien van zoveel detail als nodig is om de story als team goed in te kunnen schatten. Waarbij de discussie tussen Product Owner, developers en eventueel stakeholders net zo belangrijk is. Het belangrijkste is dat het transparant is voor het team en stakeholders hoe er wordt geprioriteerd.

Een refinement kan periodiek plaats vinden en zo vaak als nodig is. Als leidraad wordt er doorgaans niet meer dan 10% van de beschikbare capaciteit in een sprint besteed aan Backlog Refinement.

 

Sprint planning 

De developers zijn verantwoordelijk voor de Sprint Planning. Hierin maken de developers het plan voor de komende sprint. De plan kunnen ze developers vooral goed maken wanneer er veelvuldig door de Product Owner gepraat wordt over de productvisie en product goals. Voor sprints die een maand duren gebruik je maximaal 8 uur voor de planning. Duurt je sprint korter, dan besteed je meestal ook minder uur.

Vaak wordt er aan het eind van een sprint planning ook een confidence vote gedaan. Met als doel om erachter te komen hoeveel geloof het team heeft om het gestelde sprint doel te behalen.

Om stakeholders goed geïnformeerd te houden kun je als Product Owner de items die gepland zijn voor de komende sprint ook delen. Of alle items ook geleverd worden, dat weet je vooraf niet. Maar sprint doel en geplande items geven stakeholders wel inzicht in waar tijd aan gespendeerd wordt en waarom dat gebeurt.

 

Het Scrum Team 

Een Product owner vormt samen met developers en een Scrum Master het Scrum Team. Managers, stakeholders en andere rollen maken geen deel uit van het Scrum Team. Binnen het team bestaat geen hierarchie. De verantwoordelijkheid van de Product Owner beperkt zich tot de Productvise, backlog en het product zelf. Hij of zij is geen manager van mensen in het Scrum Team.

 

Geschiedenis van Agile

Agile is ooit gestart met het ontstaan van het Agile Manifesto. Dit manifesto is door 16 mensen opgesteld waaronder Jeff Sutherland en Ken Schwaber, oprichters van respectievelijk Scrum.org en Scrumalliance.org.

Het Agile Manifesto beschrijft verder geen rollen zoals we die kennen binnen de bekende frameworks. Het manifesto is voor mij wel een handig middel om te valideren in welke mate iets als "agile" beschouwd kan worden.

Iedere dag 15 minuten met je team in een kringetje staan maakt je als team nog niet direct agile. Het gaat meer om de gedachte achter die 15 minuten, of het dagelijkse moment om contact met elkaar te hebben. Vandaar dat het agile manifesto niet iets vermeld over de daily standup of dat deze 15 minuten zou moeten duren, wel "Individuals and interactions over processes and tool" waarmee mensen en interacties tussen mensen waardevoller bevonden worden dan een strikt proces of tool volgen.

 

Valkenboskade 672
2563 JR Den Haag

Ik help organisaties met het opzetten van chatbots, artificial intelligence, digitale service en sales concepten. Daarnaast deel ik mijn expertise ook om bestaande websites, webshops, self-service functionaliteit en mobiele apps te optimaliseren.

 

© Copyright 2010-2024 Louis Jansen Digital Consultancy. All Rights Reserved